لزام تأسیس رشته های مربوط به زبان فارسی در واحدهای برون مرزی/ ثبت رشته در دفترچه 95 منوط به تکمیل کادر اعضای هیأت علمی است/ 100 هزارتومان هدیه خرید کتاب برای کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

Printer-friendly version
دکتر میرزاده در صد و سی و نهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، بر تأسیس رشته های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ تمدن ایران و هنرهای اسلامی - ایرانی در واحدهای برون مرزی تأکید کرد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص گسترش زبان و ادب فارسی در خارج از کشور خاطرنشان کرد: اغلب کشورها برای توسعه زبان خود در خارج از مرزهایشان سرمایه گذاری می کنند. بنابراین باید معاونت آموزشی و دانشجویی و فرهنگی در همکاری با سازمان ارتباطات فرهنگی اسلامی مدارس ایرانی، مدارس آموزش و پرورش در خارج از کشور و بنیاد سعدی با استفاده از امکانات واحدهای بین المللی در این خصوص تلاش کنند.

وی با بیان اینکه رسیدن یک مقاله به ژورنال و تبدیل شدن به تولید علمی، گاهی حدود سه سال زمان می برد، اظهار داشت: امروز اگر بخواهیم درخصوص وضعیت رشد علمی قضاوت کنیم، باید آثار تصمیمات دولت قبل هم در نرخ رشد علمی ایران بررسی و آسیب شناسی همه جانبه و علمی شود.

دکتر میرزاده در ادامه، از معاونان آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خواست گزارشی از وضعیت تولید علمی 5 سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی براساس مراجع معتبر علمی تهیه کنند.

وی با تأکید بر لزوم تأسیس رشته های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ایران و هنرهای اسلامی - ایرانی در واحدهای آکسفورد، امارات، بیروت و مسکو، خاطرنشان کرد: به منظور تأسیس این رشته ها، باید ارائه طرح درس، جذب دانشجو و اعزام استاد موردنیاز با همکاری معاونت های آموزشی و دانشجویی و فرهنگی انجام شود.

بیش از نیمی از اساتید زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی هستند

 

میرزاده تصریح کرد: بار سنگینی از آموزش زبان و ادبیات فارسی بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است، چرا که بیش از نیمی از اساتید زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

وی با اشاره به گستردگی زبان فارسی از چین تا اروپا در دوره های گذشته، گفت: وظیفه دانشگاه آزاد اسلامی بازگرداندن توان زبان فارسی و گسترش آن در سراسر جهان در حد امکانات دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تدوین سند آمایش سرزمینی اشاره کرد و ضمن تشکر از دکتر رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان و همه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه گفت: این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و مقرر است این سند در کمیسیون نقشه جامع علمی کشور بررسی و سپس در صحن شورا مطرح شود.

در ادامه جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش دبیر شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری درخصوص فعالیت های انجام شده در این حوزه ارائه شد که براساس این گزارش، 451 طرح اقتصادی و دانش بنیان و طرح های سرمایه گذاری در استان ها شامل 214 شرکت دانش بنیان و 237 طرح سرمایه گذاری در دست اقدام است.

 

همچنین دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی درخصوص فعالیت های پژوهشی ارائه کرد که براساس آن در 71 مرکز رشد، 562 هسته فن آور و واحد فن آور مستقر است که 35درصد از کل مراکز رشد کشور را تشکیل می دهد.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه درخصوص تعرفه بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاه گزارشی ارائه کرد و گفت: طبق مصوبه جدید تعرفه های بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی براساس مصوبه هیأت وزیران و موافقت وزارت بهداشت و درمان تعرفه بخش غیردولتی است که در آینده ای نزدیک امور بیمارستانها بهبود خواهد یافت.

دکتر حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز درخصوص ممیزی رشته ها اظهار داشت: ممیزی رشته ها با کمک دکتر علوی فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش به پایان رسید و برای اولین بار یک ممیزی درونی صورت گرفت و در مجموع 8هزار رشته محل در کمتر از سه هفته ممیزی شدند.

در ادامه، دکتر میرزاده با تشکر از فعالیت خستگی ناپذیر دکتر حسین زاده و علوی فاضل و همکارانشان، گفت: تمامی این گزارش ها نشان دهنده این است که توجه و اهتمام به کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: از دوره کاردانی تا دکتری، تنها رشته هایی در دفترچه آزمون 95 ثبت می شوند که طبق ممیزی دانشگاه آزاد اسلامی، شرایط و استانداردهای علمی لازم را داشته باشند.

براساس این گزارش، در جلسه هیأت رئیس مصوب شد ادامه پذیرش در رشته هایی که با وجود ممیزی سختگیرانه، دارای نقایص کیفیت آموزشی هستند، منوط به تکمیل کادر اعضای هیأت علمی باشد. مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تا آخر شهریور 95 فرصت دارد که نسبت به تکمیل اعضای هیأت علمی برای رشته محل ها اقدام کند و هر زمانی که رشته محل ها شرایط لازم را کسب کردند، می توانند مجدداً نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.

 

همچنین در این جلسه اساسنامه پژوهشگاه علوم دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر فن آوری های نوین به تصویب هیات رییسه دانشگاه رسید.این پژوهشگاه به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم و فناوری های نوین و ایجاد هم افزایی بین مراکز پژوهشی دانشگاه ایجاد شده است.

در جلسه امروز کمک هزینه یکصدهزارتومانی برای کارکنان غیر هیأت علمی برای خرید کتاب به تصویب هیأت رئیسه رسید.

Undefined
تگ: