برگزاری اولین جلسه دفاع دکتری استان سمنان

Persian

 

برگزاری  دفاع از رساله دکتری  توسط اولین فارغ التحصیل رشته روانشناسی دراستان سمنان

عنوان رساله

تدوين مدل ساختاري براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي از طريق سبک هاي فرزند پروري، تعامل والد- فرزندي وباورهاي معرفت شناختي والدين

دانشجو : سید علی مهربان

Tags: 
Share