آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

سوال نظر سنجی : 
آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟
خیلی زیاد
33% (23 votes)
زیاد
22% (15 votes)
کم
6% (4 votes)
خیلی کم
39% (27 votes)
Total votes: 69

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس