آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
178.252.153.130خیلی کمSat, 12/21/2019 - 09:32
5.124.1.52خیلی کمThu, 10/31/2019 - 22:09
5.112.97.13خیلی کمWed, 09/25/2019 - 12:28
89.42.102.34خیلی کمSat, 07/06/2019 - 23:37
2.176.138.159خیلی کمSun, 12/09/2018 - 11:14
178.21.41.138خیلی کمTue, 11/20/2018 - 10:50
151.242.108.227خیلی کمSat, 08/18/2018 - 16:36
37.114.227.245زیادTue, 07/31/2018 - 10:18
2.190.29.241خیلی کمWed, 05/30/2018 - 12:39
5.115.16.169خیلی کمSat, 05/19/2018 - 11:30
188.159.4.175خیلی کمFri, 04/20/2018 - 12:48
5.239.233.128خیلی کمFri, 11/24/2017 - 21:24
91.99.177.170خیلی کمMon, 09/25/2017 - 11:05
31.58.22.18خیلی کمFri, 09/08/2017 - 01:29
5.126.63.236خیلی کمSat, 08/12/2017 - 01:31
178.21.41.43کمSun, 04/23/2017 - 17:02
151.239.121.131خیلی کمTue, 04/18/2017 - 21:08
185.76.248.251خیلی کمSun, 03/12/2017 - 15:32
46.143.53.95خیلی کمSun, 03/05/2017 - 00:26
151.243.3.210خیلی کمMon, 02/06/2017 - 23:13

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس