آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
151.243.3.210خیلی کمMon, 02/06/2017 - 23:13
84.241.61.165خیلی کمTue, 01/31/2017 - 09:35
5.232.59.158خیلی کمFri, 01/20/2017 - 08:26
151.241.135.20خیلی کمMon, 01/16/2017 - 10:39
5.75.170.180کمSun, 01/15/2017 - 22:13
78.38.150.10کمSat, 01/14/2017 - 16:02
46.143.133.251خیلی زیادThu, 12/22/2016 - 09:43
5.239.216.72کمWed, 09/21/2016 - 10:11
84.241.14.246خیلی کمSun, 09/18/2016 - 13:08
10.48.251.210خیلی کمSat, 08/27/2016 - 13:54
5.221.4.3خیلی کمFri, 01/15/2016 - 02:09
10.0.0.2زیادSun, 11/01/2015 - 13:46
89.199.236.166خیلی کمThu, 09/24/2015 - 00:25
2.182.9.211خیلی کمSun, 09/06/2015 - 13:38
2.179.50.127زیادWed, 07/29/2015 - 14:35
5.200.180.67خیلی زیادMon, 07/27/2015 - 01:04
zamiriخیلی کمTue, 06/16/2015 - 15:30
5.221.142.81خیلی زیادTue, 06/16/2015 - 14:42

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس