آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort descending
5.221.142.81خیلی زیادTue, 06/16/2015 - 14:42
zamiriخیلی کمTue, 06/16/2015 - 15:30
5.200.180.67خیلی زیادMon, 07/27/2015 - 01:04
2.179.50.127زیادWed, 07/29/2015 - 14:35
2.182.9.211خیلی کمSun, 09/06/2015 - 13:38
89.199.236.166خیلی کمThu, 09/24/2015 - 00:25
10.0.0.2زیادSun, 11/01/2015 - 13:46
5.221.4.3خیلی کمFri, 01/15/2016 - 02:09
10.48.251.210خیلی کمSat, 08/27/2016 - 13:54
84.241.14.246خیلی کمSun, 09/18/2016 - 13:08
5.239.216.72کمWed, 09/21/2016 - 10:11
46.143.133.251خیلی زیادThu, 12/22/2016 - 09:43
78.38.150.10کمSat, 01/14/2017 - 16:02
5.75.170.180کمSun, 01/15/2017 - 22:13
151.241.135.20خیلی کمMon, 01/16/2017 - 10:39
5.232.59.158خیلی کمFri, 01/20/2017 - 08:26
84.241.61.165خیلی کمTue, 01/31/2017 - 09:35
151.243.3.210خیلی کمMon, 02/06/2017 - 23:13
46.143.53.95خیلی کمSun, 03/05/2017 - 00:26
185.76.248.251خیلی کمSun, 03/12/2017 - 15:32

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس