آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Visitorsort descendingVoteTimestamp
37.114.227.245زیادTue, 07/31/2018 - 10:18
31.58.22.18خیلی کمFri, 09/08/2017 - 01:29
5.126.63.236خیلی کمSat, 08/12/2017 - 01:31
10.48.251.210خیلی کمSat, 08/27/2016 - 13:54
84.241.61.165خیلی کمTue, 01/31/2017 - 09:35
178.21.41.138خیلی کمTue, 11/20/2018 - 10:50
2.179.50.127زیادWed, 07/29/2015 - 14:35
2.190.29.241خیلی کمWed, 05/30/2018 - 12:39
5.124.1.52خیلی کمThu, 10/31/2019 - 22:09
78.38.150.10کمSat, 01/14/2017 - 16:02
84.241.14.246خیلی کمSun, 09/18/2016 - 13:08
151.243.3.210خیلی کمMon, 02/06/2017 - 23:13
10.0.0.2زیادSun, 11/01/2015 - 13:46
2.182.9.211خیلی کمSun, 09/06/2015 - 13:38
5.115.16.169خیلی کمSat, 05/19/2018 - 11:30
5.75.170.180کمSun, 01/15/2017 - 22:13
5.239.233.128خیلی کمFri, 11/24/2017 - 21:24
151.242.108.227خیلی کمSat, 08/18/2018 - 16:36
91.99.177.170خیلی کمMon, 09/25/2017 - 11:05
5.221.142.81خیلی زیادTue, 06/16/2015 - 14:42

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس