آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Visitorsort descendingVoteTimestamp
178.21.41.138خیلی کمTue, 11/20/2018 - 10:50
5.239.233.128خیلی کمFri, 11/24/2017 - 21:24
2.182.9.211خیلی کمSun, 09/06/2015 - 13:38
91.99.177.170خیلی کمMon, 09/25/2017 - 11:05
2.179.50.127زیادWed, 07/29/2015 - 14:35
78.38.150.10کمSat, 01/14/2017 - 16:02
5.112.97.13خیلی کمWed, 09/25/2019 - 12:28
151.243.3.210خیلی کمMon, 02/06/2017 - 23:13
5.232.59.158خیلی کمFri, 01/20/2017 - 08:26
2.176.138.159خیلی کمSun, 12/09/2018 - 11:14
89.42.102.34خیلی کمSat, 07/06/2019 - 23:37
10.0.0.2زیادSun, 11/01/2015 - 13:46
5.75.170.180کمSun, 01/15/2017 - 22:13
46.209.126.194خیلی کمTue, 07/07/2020 - 08:20
151.242.108.227خیلی کمSat, 08/18/2018 - 16:36
5.221.4.3خیلی کمFri, 01/15/2016 - 02:09
188.159.4.175خیلی کمFri, 04/20/2018 - 12:48
89.199.236.166خیلی کمThu, 09/24/2015 - 00:25
5.221.142.81خیلی زیادTue, 06/16/2015 - 14:42
5.239.216.72کمWed, 09/21/2016 - 10:11

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس