آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVotesort descendingTimestamp
46.143.133.251خیلی زیادThu, 12/22/2016 - 09:43
5.200.180.67خیلی زیادMon, 07/27/2015 - 01:04
5.221.142.81خیلی زیادTue, 06/16/2015 - 14:42
10.48.251.210خیلی کمSat, 08/27/2016 - 13:54
151.239.121.131خیلی کمTue, 04/18/2017 - 21:08
151.241.135.20خیلی کمMon, 01/16/2017 - 10:39
151.242.108.227خیلی کمSat, 08/18/2018 - 16:36
151.243.3.210خیلی کمMon, 02/06/2017 - 23:13
178.21.41.138خیلی کمTue, 11/20/2018 - 10:50
178.252.153.130خیلی کمSat, 12/21/2019 - 09:32
185.76.248.251خیلی کمSun, 03/12/2017 - 15:32
188.159.4.175خیلی کمFri, 04/20/2018 - 12:48
2.176.138.159خیلی کمSun, 12/09/2018 - 11:14
2.182.9.211خیلی کمSun, 09/06/2015 - 13:38
2.190.29.241خیلی کمWed, 05/30/2018 - 12:39
31.58.22.18خیلی کمFri, 09/08/2017 - 01:29
46.143.53.95خیلی کمSun, 03/05/2017 - 00:26
46.209.126.194خیلی کمTue, 07/07/2020 - 08:20
5.112.97.13خیلی کمWed, 09/25/2019 - 12:28
5.115.16.169خیلی کمSat, 05/19/2018 - 11:30

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس