مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری

 

ساعت8

ساعت 14

سه شنبه94/8/12

 

علوم سیاسی – مسائل ایران

سه شنبه

94/8/19

مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق- قدرت

مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی

روانشناسی تربیتی

 

مدارک لازم جهت مصاحبه

مستندات مربوط به کارهای آموزشی و پژوهشی شامل :

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق آموزشی و تدریس
  • مدرک زبان
  • مقالات
  • ترجمه و تالیف کتاب
  • ثبت اختراع  و ....

محل صاحبه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دانشکده مهندسی عمران

 

تگ: