اطلاعیه شماره"1" درخواست وام بانک ملی

نسخه مناسب چاپ

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در سامانه ساجد یا  آموزشیار درخواست وام بانک ملی داده اند و مصوبه سازمان صادر شده است می رساند به محض اینکه معرفی نامه آنان به  صندوق رفاه واحد ارسال گردد جهت مراجعه به بانک ، اطلاع رسانی خواهد شد.

 

  • معاونت توسعه، مدیریت و منابع
تعریف نشده