برگزاری اولین جلسه دفاع دکتری استان سمنان

فارسی

 

برگزاری  دفاع از رساله دکتری  توسط اولین فارغ التحصیل رشته روانشناسی دراستان سمنان

عنوان رساله

تدوين مدل ساختاري براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي از طريق سبک هاي فرزند پروري، تعامل والد- فرزندي وباورهاي معرفت شناختي والدين

دانشجو : سید علی مهربان

Tags: 
Share