محکومیت سخنان بی‌پایه دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده

فارسی

اساتید، پرسنل و دانشجویان  دانشکده علوم انسانی و تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، با تکیه بر تخصص و دانش آکادمی وجایگاه علم که براستی زبان مشترک تمامی ملت‌هاست، سخنان بی‌پایه دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده در موضوع برجام  و تحریف نام خلیج فارس را محکوم و از سنگر علم و ایمان و با تاسی به مکتب پیشوایان الهی خود و پیروی از اصل ولایت پذیری و منافع ملی همسو با مردم و دولت خواهیم بود و از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می نماییم

Tags: 
Share