گروه های آموزشی دانشگاه از اول مهر ماه در روزهای شنبه تعطیل خواهد بود

فارسی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند به  استناد مصوبه جلسه شماره 222 مورخ 01/06/96 هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی وابلاغ بخشنامه مربوطه به منظور ارائه خدمات اداری مناسب ورفاه حال دانشجویان مقررشد: تمامی کلاس های درس دانشجویان کلیه مقاطع،با رعایت مقررات وضوابط آموزشی واداری از روزهای یکشنبه لغایت پنج شنبه برنامه ریزی، اجرا و خدمات دهی شود.
لذا دانشکده ها، گروه های آموزشی دانشگاه از اول مهر ماه در روزهای شنبه تعطیل خواهد بود. 

 

Tags: 
Share