آدرس دهی مرکز تحقیقات گردشگری و کارآفرینی

شما اینجا هستید

فارسی

با عنایت به مصوبه شورای پژوهش واحد مورخ 13/9/97، بدینوسیله   نحوه آدرس دهی مرکز تحقیقات گردشگری (دامنه البرز جنوبی)  و مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی در انجام کارهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و به صورت زیر به تصویب رسید. خواهشمند است اطلاع رسانی لازم به اساتید محترم و دانشجویان گرامی (در قالب نصب بنر یا اطلاعیه در تابلو های دانشکده) صورت پذیرد.

   آدرس فارسی:

مرکز تحقیقات گردشگری (دامنه جنوبی البرز)، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

 

آدرس انگلیسی:

.Tourism Research Center (Southern Alborz Hillside), Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

 

.Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس