آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
2.176.138.159خیلی کمی., 12/09/2018 - 11:14
178.21.41.138خیلی کمس., 11/20/2018 - 10:50
151.242.108.227خیلی کمش., 08/18/2018 - 16:36
37.114.227.245زیادس., 07/31/2018 - 10:18
2.190.29.241خیلی کمچهارشنبه, 05/30/2018 - 12:39
5.115.16.169خیلی کمش., 05/19/2018 - 11:30
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 04/20/2018 - 12:48
5.239.233.128خیلی کمجمعه, 11/24/2017 - 21:24
91.99.177.170خیلی کمد., 09/25/2017 - 11:05
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 09/08/2017 - 01:29
5.126.63.236خیلی کمش., 08/12/2017 - 01:31
178.21.41.43کمی., 04/23/2017 - 17:02
151.239.121.131خیلی کمس., 04/18/2017 - 21:08
185.76.248.251خیلی کمی., 03/12/2017 - 15:32
46.143.53.95خیلی کمی., 03/05/2017 - 00:26
151.243.3.210خیلی کمد., 02/06/2017 - 23:13
84.241.61.165خیلی کمس., 01/31/2017 - 09:35
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 01/20/2017 - 08:26
151.241.135.20خیلی کمد., 01/16/2017 - 10:39
5.75.170.180کمی., 01/15/2017 - 22:13

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس