آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
84.241.14.246خیلی کمیکشنبه, 06/28/1395 - 13:08
10.48.251.210خیلی کمشنبه, 06/06/1395 - 13:54
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30
5.221.142.81خیلی زیادسه شنبه, 03/26/1394 - 14:42

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس