آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانینزولی
151.239.121.131خیلی کمسه شنبه, 01/29/1396 - 21:08
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
5.126.63.236خیلی کمشنبه, 05/21/1396 - 01:31
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 06/17/1396 - 01:29
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05
5.239.233.128خیلی کمجمعه, 09/03/1396 - 21:24
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
5.115.16.169خیلی کمشنبه, 02/29/1397 - 11:30
2.190.29.241خیلی کمچهارشنبه, 03/09/1397 - 12:39
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
178.21.41.138خیلی کمسه شنبه, 08/29/1397 - 10:50
2.176.138.159خیلی کمیکشنبه, 09/18/1397 - 11:14
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
5.112.97.13خیلی کمچهارشنبه, 07/03/1398 - 12:28
5.124.1.52خیلی کمپنجشنبه, 08/09/1398 - 22:09
178.252.153.130خیلی کمشنبه, 09/30/1398 - 09:32
46.209.126.194خیلی کمسه شنبه, 04/17/1399 - 08:20

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس