آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهنزولیرایالگوی زمانی
2.176.138.159خیلی کمیکشنبه, 09/18/1397 - 11:14
5.112.97.13خیلی کمچهارشنبه, 07/03/1398 - 12:28
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
46.143.53.95خیلی کمیکشنبه, 12/15/1395 - 00:26
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
151.239.121.131خیلی کمسه شنبه, 01/29/1396 - 21:08
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس