آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهراینزولیالگوی زمانی
5.124.1.52خیلی کمپنجشنبه, 08/09/1398 - 22:09
5.126.63.236خیلی کمشنبه, 05/21/1396 - 01:31
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
5.239.233.128خیلی کمجمعه, 09/03/1396 - 21:24
84.241.14.246خیلی کمیکشنبه, 06/28/1395 - 13:08
84.241.61.165خیلی کمسه شنبه, 11/12/1395 - 09:35
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس