آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانینزولی
5.221.142.81خیلی زیادسه شنبه, 03/26/1394 - 14:42
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
10.48.251.210خیلی کمشنبه, 06/06/1395 - 13:54
84.241.14.246خیلی کمیکشنبه, 06/28/1395 - 13:08
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
84.241.61.165خیلی کمسه شنبه, 11/12/1395 - 09:35
151.243.3.210خیلی کمدوشنبه, 11/18/1395 - 23:13
46.143.53.95خیلی کمیکشنبه, 12/15/1395 - 00:26
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس