آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهنزولیرایالگوی زمانی
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
46.209.126.194خیلی کمسه شنبه, 04/17/1399 - 08:20
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
5.221.142.81خیلی زیادسه شنبه, 03/26/1394 - 14:42
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
46.143.53.95خیلی کمیکشنبه, 12/15/1395 - 00:26
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
5.126.63.236خیلی کمشنبه, 05/21/1396 - 01:31
84.241.61.165خیلی کمسه شنبه, 11/12/1395 - 09:35
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 06/17/1396 - 01:29
151.239.121.131خیلی کمسه شنبه, 01/29/1396 - 21:08
5.124.1.52خیلی کمپنجشنبه, 08/09/1398 - 22:09
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
178.252.153.130خیلی کمشنبه, 09/30/1398 - 09:32

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس