آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهنزولیرایالگوی زمانی
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 06/17/1396 - 01:29
151.239.121.131خیلی کمسه شنبه, 01/29/1396 - 21:08
5.126.63.236خیلی کمشنبه, 05/21/1396 - 01:31
84.241.61.165خیلی کمسه شنبه, 11/12/1395 - 09:35
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
178.252.153.130خیلی کمشنبه, 09/30/1398 - 09:32
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18
2.190.29.241خیلی کمچهارشنبه, 03/09/1397 - 12:39
10.48.251.210خیلی کمشنبه, 06/06/1395 - 13:54
5.124.1.52خیلی کمپنجشنبه, 08/09/1398 - 22:09
178.21.41.138خیلی کمسه شنبه, 08/29/1397 - 10:50
84.241.14.246خیلی کمیکشنبه, 06/28/1395 - 13:08
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس