آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهنزولیرایالگوی زمانی
5.239.233.128خیلی کمجمعه, 09/03/1396 - 21:24
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05
5.221.142.81خیلی زیادسه شنبه, 03/26/1394 - 14:42
2.176.138.159خیلی کمیکشنبه, 09/18/1397 - 11:14
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
5.112.97.13خیلی کمچهارشنبه, 07/03/1398 - 12:28
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
5.200.180.67خیلی زیاددوشنبه, 05/05/1394 - 01:04
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
46.143.53.95خیلی کمیکشنبه, 12/15/1395 - 00:26
151.239.121.131خیلی کمسه شنبه, 01/29/1396 - 21:08
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
46.143.133.251خیلی زیادپنجشنبه, 10/02/1395 - 09:43
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس