آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهصعودیرایالگوی زمانی
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 06/17/1396 - 01:29
5.126.63.236خیلی کمشنبه, 05/21/1396 - 01:31
10.48.251.210خیلی کمشنبه, 06/06/1395 - 13:54
84.241.61.165خیلی کمسه شنبه, 11/12/1395 - 09:35
178.21.41.138خیلی کمسه شنبه, 08/29/1397 - 10:50
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
2.190.29.241خیلی کمچهارشنبه, 03/09/1397 - 12:39
5.124.1.52خیلی کمپنجشنبه, 08/09/1398 - 22:09
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02
84.241.14.246خیلی کمیکشنبه, 06/28/1395 - 13:08
151.243.3.210خیلی کمدوشنبه, 11/18/1395 - 23:13
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38
5.115.16.169خیلی کمشنبه, 02/29/1397 - 11:30
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
5.239.233.128خیلی کمجمعه, 09/03/1396 - 21:24
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس