آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهصعودیرایالگوی زمانی
zamiriخیلی کمسه شنبه, 03/26/1394 - 15:30
178.21.41.138خیلی کمسه شنبه, 08/29/1397 - 10:50
5.239.233.128خیلی کمجمعه, 09/03/1396 - 21:24
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38
91.99.177.170خیلی کمدوشنبه, 07/03/1396 - 11:05
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02
5.112.97.13خیلی کمچهارشنبه, 07/03/1398 - 12:28
151.243.3.210خیلی کمدوشنبه, 11/18/1395 - 23:13
5.232.59.158خیلی کمجمعه, 11/01/1395 - 08:26
2.176.138.159خیلی کمیکشنبه, 09/18/1397 - 11:14
89.42.102.34خیلی کمشنبه, 04/15/1398 - 23:37
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
46.209.126.194خیلی کمسه شنبه, 04/17/1399 - 08:20
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
5.221.4.3خیلی کمجمعه, 10/25/1394 - 02:09
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
89.199.236.166خیلی کمپنجشنبه, 07/02/1394 - 00:25
5.221.142.81خیلی زیادسه شنبه, 03/26/1394 - 14:42

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس