آیا وب سایت جدید دانشگاه رضایت شما را فراهم آورده است ؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایصعودیالگوی زمانی
178.21.41.43کمیکشنبه, 02/03/1396 - 17:02
5.239.216.72کمچهارشنبه, 06/31/1395 - 10:11
5.75.170.180کمیکشنبه, 10/26/1395 - 22:13
78.38.150.10کمشنبه, 10/25/1395 - 16:02
10.0.0.2زیادیکشنبه, 08/10/1394 - 13:46
2.179.50.127زیادچهارشنبه, 05/07/1394 - 14:35
37.114.227.245زیادسه شنبه, 05/09/1397 - 10:18
10.48.251.210خیلی کمشنبه, 06/06/1395 - 13:54
151.239.121.131خیلی کمسه شنبه, 01/29/1396 - 21:08
151.241.135.20خیلی کمدوشنبه, 10/27/1395 - 10:39
151.242.108.227خیلی کمشنبه, 05/27/1397 - 16:36
151.243.3.210خیلی کمدوشنبه, 11/18/1395 - 23:13
178.21.41.138خیلی کمسه شنبه, 08/29/1397 - 10:50
178.252.153.130خیلی کمشنبه, 09/30/1398 - 09:32
185.76.248.251خیلی کمیکشنبه, 12/22/1395 - 15:32
188.159.4.175خیلی کمجمعه, 01/31/1397 - 12:48
2.176.138.159خیلی کمیکشنبه, 09/18/1397 - 11:14
2.182.9.211خیلی کمیکشنبه, 06/15/1394 - 13:38
2.190.29.241خیلی کمچهارشنبه, 03/09/1397 - 12:39
31.58.22.18خیلی کمجمعه, 06/17/1396 - 01:29

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس